Skip links

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Nye lokaler?

Henrik Walstad
Utvikling og utleie

Hilde Vatn Sørlie
Utvikling og utleie

Bernt Sondre Sørlie
Utleie, forvaltning og drift

Bernt Sørlie
Utvikling, utleie og forvaltning

Som leietaker

Bernt Sondre Sørlie
Utleie, forvaltning og drift

Vaktmester / Drift

Storgata 3/Dampskipsbrygga 12-14

Frode Kalnes Bjerkeli
Mobil: 970 60 661
[email protected]

Tips og inspirasjon

Hilde Vatn Sørlie
Utvikling og utleie

Vaktmester / Drift

Hundskinnveien 100

Ole Kristian Delviken
Mobil: 901 00 465
[email protected]

VÅRE EIENDOMMER
LOKALER TIL LEIE